Storslået er Eros, kilden til sødmefyldte glæder, hellig, fyldt med renhed og dejlig for øjnene; Sprudlende og bevinget, passioneret længsel, en leg for guder og dødelige, vandrende ild: Vogter af himmelens og jordens nøgler, luften og havet der deler sig.” Orfisk sang til kærlighedsguden Eros

Den græske kærlighedsgud EROS var ifølge traditionen den som opretholdte balance i universet ved at modvirke andre kræfter som Chaos, Thanatos (Død) og Hypnos (Søvn). På græsk betyder ordet ‘Eros’ sublim lidenskab, opløftende kærlighed eller amourøs guddommelig længsel. I Platon’s filosofi blev Eros betragtet som en kraft, der kan få os til at nå vores højeste idealer, det gode, det smukke og sandheden. Eros er defineret som en universel kraft, primus motor, der får alle ting til at stræbe mod perfektion. Det er et ønske fra sjælen, der hjælper os til at huske skønheden i alt, og ved at stræbe mod det får man dermed adgang til selve sandheden. Dette syn på Eros deles af tantrikerne, der bruger denne energi fra Eros til at accelerere menneskets åndelige udvikling henimod den fuldstændige indre frihed.

I dag har vi mistet den dybe forståelse, klare definition og høje perspektiv på Eros; udtryk som Eros og erotisk har fået en helt anden betydning. Normalt bruges de synonymt med sex og seksualitet, en “pænere måde at sige det samme på”, som bruges til beskrive alle slags oplevelser, der spænder fra det mest opløftede og sublime til det rå og instinktive. Mens Eros i gammel tid var direkte forbundet med åndelighed, ville den religiøse verden i dag løfte et øjenbryn, hvis de hørte tantrikere kalde Eros for guddommelig.

Hvad skete der med Eros som den rene og hellige kilde til sød glæde? Hvad er nøjagtigt forskellen mellem Eros og seksualitet? Hvad betyder det endda, når vi siger, at Eros kan føre os mod fuldstændig indre frihed? Her vil vi forklare den længe glemte skelnen mellem Sex og Eros og dykke ned i, hvordan en ægte tantramassage bruger den rene erotiske energi som en motor til åndelig transformation.

I Tantra er seksuel energi og erotisk energi ikke det samme

Det tantriske syn på skabelsen skelner mellem to grundlæggende kreative kræfter:

Den ene kreative kraft er den kraft, som vi kalder seksuel. Formålet med denne kraft er videreførelse af arterne, både mennesker og dyr til bevarelse af os alle. Det er en instinktuel kraft, som vi også kan kalde for nedadgående, for den kondenserer den højeste, guddommelige energi og bringer den til den fysiske verden, til skabelse eller manifestation. Det er en energi, der bevæger sig fra det højere til det lavere, fra det mest universelle til det mest individualiserede. Det er skaber kraften som bliver konkretiseret, men i den process mister den bevidstheden om sig selv og bliver en instinktiv trang, der har en egoistisk og begrænsende karakter.

Den anden kreative kraft er den erotiske energi, som er en opløftende kraft, en såkaldt befriende energi. Det bevæger sig i den modsatte retning, opad: fra det mest begrænsede, fysiske og instinktive mod det mest åbne, ekspanderede og frihedsskabende. Vi bruger denne type kreativ energi, for eksempel når vi skaber inspireret poesi, store videnskabelige værker, eller det kan bruges til elskov. Det er en ren og raffineret energi, der løfter os og har en sublim karakter.

Historisk set er der meget få som har talt om den realitet, at der er en tydelig og klar forskel mellem den seksuelle og den erotiske energi. Selv massørerne i Tantra-templet som dykker dybt ned i emnet, lærer stadigvæk nye ting. Først ser de to energier tilsyneladende ud til at være det samme, men når du begynder at mærke forskellen, indser du, at de er helt forskellige.

Vi kan genkende den seksuelle kreative energi i vores daglige liv, når vi begynder at føle os tunge, anspændte, trætte, seksuelt målrettede, frustrerede, skyld og skamfyldte, urene og fyldt med begær og egoistiske ønsker der skyldes frygt og bekymringer. Vi kan genkende den erotiske kreative energi i vores daglige liv, når vi føler os lette, frie, forbundne, glade, meningsfyldte, åbne, levende, spontane, legende og ekspansive.

To problemer med den seksuel energi

Da de fleste mennesker ikke er opmærksomme på forskellen mellem Sex og Eros, er det meget almindeligt, at de to blandes sammen. Folk kan få et glimt af Eros og på samme tid have en ubevidst seksuel adfærd. Selvom seksuel energi har sit formål i at videreføre skabelsen og derfor ikke i sig selv er en dårlig ting, kan den dog have nogle uønskede virkninger på vores parforhold, vores kærlighedsliv og sensualitet, når vi lader os drive af denne stærke instinktive kraft og blander det med erotisk energi og kærlighed .

Et problem med den seksuelle energi er, at det er en kraft der gør os blind. Det er en stærk og instinktiv energi, der udspringer fra egoet eller personligheden og får dig til at føle, at du har en slags skyklapper for øjnene. Du er drevet af dine begær, og det genererer en instinktiv følelse af bare at gå efter det, du vil have. Det er en drivkraft som kan få dig til at glemme både dine egne værdier og hensyn til andre. For at nå til den seksuelle tilfredsstillelse, som du desperat længes efter, får det dig til at jage efter en specifik oplevelse, der endda kan få dig til at miste al rationalitet og sund fornuft. Jagten på ​​sådanne oplevelser skaber kun midlertidig tilfredsstillelse, før du igen bliver drevet til handling af endnu flere begær, på den måde gøres vi gradvist til slaver af vores egne instinktive drifter.

Et andet problem med seksuel energi er, at den har en tilbøjelighed til at forstærke alle negative tendenser, vi har i forhold til seksualitet og parforhold. Når vi lader den seksuelle energi tage over, øger vi som regel følelser af tilknytning, frustrationer, besidderiskhed, følelse af afhængighed, jalousi, følelse af forladthed, angsten for at miste osv. Den seksuelle energi giver os enten en “brug og smid væk” mentalitet eller skaber frygten for at miste, får os til at tro at kun denne person kan gøre mig lykkelig og derfor klynger vi os frygtfuldt og prøver at “sikre os” og jage enhver usikkerhed bort.

Tre kvaliteter ved den rene guddommelige Eros der skaber frihed

Mens den seksuelle energi gør os blinde, vækker den erotiske energi bevidstheden. Eros er stærkt forbundet med kærlighed, med lidenskabelig kærlighed, romantisk kærlighed og ren kærlighed. Kærlighed, der er opløftende, og som giver dig vinger til at flyve, ligesom den gamle orfiske hymne (se citatet øverst) synger smukt om. Når du bliver forelsket, oplever du Eros’ vækkende kraft. Alene det at kigge hinanden i øjnene eller at holde hænder føles helt elektrisk, du føler dig inspireret og mærker en dyb forståelse med den anden og om livet. Eros får os til at vågne op, føle os levende og få en større forståelse af verden omkring dig; du ser med friske øjne som en nyfødt baby.

Efter en tantramassage oplever vi ofte at gæsterne forlader Templet fulde af inspiration og håb og siger: ”Jeg vil ændre mit liv!” Eller “Jeg har besluttet mig for at tage mod til mig og endelig ringe til den kvinde, som jeg længe har været forelsket i” eller “Jeg føler mig inspireret til at gøre noget nyt med mit job og min karriere”. De har fået en vækkende impuls, da Eros har denne kraft af inspiration og håb om at gå og opfylde drømmene i dit liv.

En anden kvalitet ved Eros er, at den bringer både øjeblikkelig og langvarig tilfredshed. I modsætning til den seksuelle energi, der altid jagter efter mere, skaber Eros en intens og øjeblikkelig følelse af opfyldelse, selv fra de mindste gestus og handlinger. De mindste ting kan få vores hjerte til at løbe over, og vores ansigt lyse med en stråleglans af kærlighedens lys. Et øjebliks øjenkontakt på tværs af rummet kan være så dybt tilfredsstillende, at du ikke har brug for mere for at føle, at du går på skyer i timevis, efter at du er taget hjem. Det frigør dig fra ethvert mål, ethvert ønske eller enhver forventning.

For det tredje har Eros også en dybt helbredende virkning på fysiske, følelsesmæssige pg mentale problemer, på seksuelle eller følelsesmæssige traumer og med hensyn til vække kærligheden i en parforhold til live igen. En gang mødte vi et par, der havde været gift i 40 år. De troede, at deres sexliv var dødt, men manden havde stadig håb. Efter at have modtaget tantramassage alene opfordrede han modigt sin kone til at komme med. Hun var læge, og fortalte ofte sine patienter, at når du når overgangsalderen, tørrer du bare lidt ud og mister din appetit på sex. Vi begyndte at lære dem, hvordan de kunne give hinanden massage, og hun genopdagede sin erotiske energi, som stadigvæk var i live i allerhøjeste grad. Det var meget helbredende for hende, for deres erotiske liv og deres parforhold. Det bragte dem tættere sammen igen at opleve et tilfredsstillende erotiske kærlighedsliv.

Ren Eros forener os med kilden

Når vi adskiller Eros fra Sex og oplever den rene Eros kraft, så er der en helt ny verden, der åbner sig. En verden, som mange af os ikke engang ved eksisterer. Det er en verden af ​​skønhed, lykke, kærlighed, opfyldelse, sensualitet og den mest sublime nydelse. Det er som om du åbner en portal til et andet univers indeni dig og mellem dig og din elskede, der simpelthen er paradisisk.

Da Eros er en befriende energi, der fører os opad mod de mest universelle energier, forbinder den os med de højeste aspekter af virkeligheden. Det bringer os i kontakt med det mest sublime, mest forhøjede og mest rene. Dette er grunden til, at tantrikere ikke afviser den erotiske energi på den åndelige vej, men i stedet understreger dens store værdi. De undgår – ligesom alle andre åndelige veje og religioner – den seksuelle energi, da den kun forstærker egoet. På den anden side vækker Eros sjælen og ved at øge vores resonans med denne energi kan vi få kontakt med den guddommelige essens inden i os.

Begyndelsen på dette er erkendelsen af, at du kan slappe af og bare være dig selv. Det er den befriende følelse, at du endelig kan være dig selv uden at tage masker på eller spille spil, men bare at være. Det hjælper dig til at være i hjertet og overkomme egoets begrænsninger, du mærker din sjæl, din essens. Du mærker din elskedes essens, og får øje på noget meget sublimt, endda arketypisk eller perfekt. Eros forener, det forener dig med dig selv, din kerne, med din elskede og endda med alt, hvad der findes, og kilden til alt sammen: Gud, universet eller den absolutte bevisthed.

Tantra Massage: stedet at lære og opleve Pure Eros

Som alle andre åndelige veje er Tantra en vej til selvudvikling, der sigter mod at opnå perfektion og ultimativt den kilde, hvorfra vi alle kommer. Hvis vi opleve en dramatisk forskel i vores liv er det vigtigt at lære at kende forskel på sex or eros og at dyrke den rene erotiske energi, som kan fremskynde vores selvudvikling og opdagelsen af vores guddommelige essens. Som nævnt af Platon er Eros et redskab til transformation af vores væsen og den vej, der fører mennesket mod forening med det guddommelige. Eros bringer os liv, mens den seksuelle energi vil føre os mod dyb søvn (Hypnos) og død (Thanathos).

For at dyrke den erotiske energi i os er vi først nødt til at lære tydeligt at mærke forskellen i vores berøring, tanker, ønsker, holdninger og adfærd. Både for den som giver en massage såvel som den der modtager. Når dit sind kun er fokuseret på de fysiske aspekter, på friktion, nydelse, begær og på at få en bestemt oplevelse, eller når du føler dig frustreret, når det ikke sker som du ønsker, bliver du fanget i den seksuelle energi og det tager dig naturligvis ned. Når du derimod slapper af og er tilstede i nuet, når du lægger alle forventninger og forestillinger til side, når kontakten til dit hjerte er vigtigere end nydelse, når du bevidst går ind i sanselighed, når du føler dig fri og begynder at opleve mere og mere raffinerede fornemmelser, når berøringen går direkte i hjertet, føler du dig fri, når du føler en dyb forbindelse med den du er sammen med, når du mærker en dyb længsel vækkes indeni dig, så er du i kontakt med den erotiske kraft, som er naturligt opløftende og inspirerende.

En af vores gæster har ærligt og åbent delt sin oplevelse af at opdage forskellen mellem den seksuelle og den erotiske energi:
”Jeg tror, ​​jeg oplevede begge dele under massagen. Der var nogle øjeblikke, hvor jeg blev tændt og ophidset, og jeg begyndte at fantasere om dig og mig sammen, og jeg ville bare gerne derhen. Og så stoppede jeg, og jeg blev bare ved det som sker her og tillod mig bare at nyde det, der er. Og i det øjeblik havde jeg orgasmer i mit hjerte og følte en meget stor nydelse ”

Når du er fuldstændig fikseret på at opnå nydelse, befinder du dig den seksuelle rulletrappe, der tager dig nedad, og som faktisk ikke giver dig den tilfredstillelse du længes efter. Hvis du derimod slapper af og er helt tilstede i oplevelsen uden hele tiden at ville videre, så vokser den erotiske energi og forstærkes inde i dig, indtil du pludselig mærker det i hele kroppen og endda kan opleve orgasmer på steder, som du normalt ikke betragter som orgastiske; som f.eks i hjertet.

Som analogi på forskellen mellem sex or eros, forestil dig at du går en tur i en smuk park. Du går sjældent ind i parken og begynder med det samme at tænke “Hvor er udgangen? Hvordan kan jeg komme hurtigst muligt ud herfra, så jeg kan opnå fornøjelsen af at have været en tur i parken!” I stedet nyder du øjeblikket, du nyder sollyset, tilstedeværelsen af ​​din elskede, den romantiske gåtur, blomsterne, fuglene der synger. Det er det samme med den erotiske oplevelse, du nyder alle de sensoriske oplevelser, ved at være fuldt bevidst til stede med dem og lade dem vokse indeni.

Konklusion

Længe før vi blev født, blev Eros rost som den bevingede kærlighedsgud, der fører os til vores dybeste dybder. Alt for længe er den antikke visdom blevet glemt, at den erotiske energi er det brændstof, vi kan bruge til at komme derhen, hvor kærlighed vil føre os: hjem. Tantra Templet ønsker at være med til at genoplive denne viden og gendanne Eros ‘retmæssige plads i skabelsen: en ren og guddommelig energi, der kan hjælpe sjælen med at “huske”. Huske hvem du er, hvorfor du er her, og hvordan du når hjem til det sted hvor der er fuldstændig indre frihed, ekstatisk glæde og ubetinget kærlighed.

Vi håber at antænde jer med den transformerende ild, som oplevelsen af ​​ren Eros bringer, og den visdom, der opstår ved at kende forskellen mellem den søde smag af eros og den syrlige fornemmelse af sex. Gennem tantramassage ønsker vi at give dig en smagen af det skjulte paradis på jorden, der ligger og venter på, at du opdager det.