De 7 tantriske indvielser

tantra-temple-copenhagen-initiation(updated: 31.01.2018) Given a growing interest for spiritual knowledge and guidance for inner development and soul awakening, we reached the point where it has become necessary to restructure our membership system and the way we offer the initiations. For this reason, for the past few months and for the next period of time we will no longer give initiations, as we are working on bettering the entire initiating process. More information will follow.

De 7 tantriske indvielser i Tantra Templet er en indvielse i en flere tusind år gammel testet og afprøvet livsvisdom, som har en sjælden kraft til at gøre en afgørende forskel i dit liv.

Er du klar til at tage skridtet og lære mere om tantra? Har du haft nogle dybe oplevelser med tantramassage og er du nysgerrig efter at vide hvad du selv kan gøre for at bringe mere energi, nærvær, bevidsthed og kærlighed ind i din hverdag?

De 7 tantriske indvielser er for dem af vores gæster som gerne vil “kunne selv”… som ordsproget siger: “Det er bedre at lære en mand at fiske end at give ham en fisk”.

Alle mennesker søger efter noget som kan gøre dem lykkelige. Men det er forvirrende. Nogle gange viser det sig at de ting vi troede gjorde os glade i virkeligheden gør det stik modsatte.

De fleste søger lykken udenfor dem selv, fx ved at søge efter den perfekte kæreste, det perfekte job, den perfekte lykkepille, som behandler symptomerne, men ikke selve årsagen.

Tantra graver helt ned til roden af menneskets eksistentielle problem: Vores adskillelse fra os selv. Når vi ikke kender vores sande natur afskærer vi os fra følelsen af at være hel, og der vil altid være noget der mangler.

“Du skal bare være dig selv” kan være lettere sagt end gjort, som f.eks. første gang du møder op til en tantramassage og lægger dig fuldstændig nøgen foran et fremmed menneske. Der ligger en stor sårbarhed i at kunne være sig selv og åben overfor livet i enhver given situation, og så har vi også vores sind, der er i stand til at skabe en indre storm, som det kan være svært at slappe af midt i.

De 7 tantriske indvielser er ikke et “add on” til vores liv, det er nogle grundlæggende principper, et livssyn og en indre attitude som vi skal have med 24/7. De giver en viden og en dyb forståelse for hvordan vores energetiske struktur fungerer, hvordan vi bringer mere kærlighed og bevidsthed til den erotiske kraft, så sex bliver til elskov og nydelse til ekstase, hvordan vi finder kilden til indre kraft, indre fred og indre glæde.

En japansk zen-mester fik besøg af en lærd mand, som kom for at spørge ind til zen. Zenmesteren serverede te. Han fyldte sin gæsts kop til randen og blev ved med at hælde. Den lærde mand så hvordan teen blev ved med at løbe over, indtil han ikke længere kunne beherske sig: ”Det flyder over. Der kan ikke være mere i koppen!” Zenmesteren kiggede på ham og sagde “Ligesom denne kop, er du fuld af dine egne meninger og tanker. Hvordan kan jeg vise dig zen, medmindre du tømmer din kop først?

tantra-temple-copenhagen-frontpage-01De 7 tantriske indvielser i Tantra Templet er en trinvis indføring i den tantriske livsvisdom, som samtidig belyser de muligheder, udfordringer og det personlige selvudviklingsarbejde vi møder på vejen til mere energi, nærvær, bevidsthed og kærlighed.

En “indvielse” i den tantriske tradition er ikke det samme som at læse noget i en bog eller at komme til foredrag. Det er noget helt andet når du sidder sammen med et andet menneske som har en dyb forståelse og mange års praktisk erfaring med emnet. Det er mere end ren viden der videregives – det er også en dybere forståelse for hvordan vi kan gøre den nye viden levende i vores hverdag og “fordøje den”. Ligesom i historien om zenmesteren og teen skal vi tømme koppen før vi kan fylde den igen, og det foregår bedst ved at drikke teen, lade den synke ind og blive til en del af os.

Alle indvielserne består af en teoretisk del og en praktisk del, i form af en tantrisk massage, der har til hensigt at give en kropslig forståelse og oplevelse af den viden du netop har modtaget.

Indvielser og de forskellige niveauer af medlemskab:

Basismedlem:

Når du bliver medlem af Tantra Templet, bliver du automatisk basismedlem. Som basismedlem kan du modtage følgende indvielser:
Seksuel Kontinens
Resonansprincippet
Power of Shakti

Efter at have modtaget alle 3 indvielser, bliver du aspirantmedlem.

Aspirantmedlem:

Kan modtage følgende indvielser:
For mænd:
Opmærksomhed og Afspænding
Vira – fra dreng til mand
Den Multiorgastiske Mand
Hellig Elskovskunst
For kvinder:
Opmærksomhed og Afspænding
Femininitet
Tantrisk Orgasme for Kvinder
Hellig Elskovskunst

Efter at have modtaget alle 4 indvielser, bliver du Initieret medlem.

Initieret medlem:

Det er nu muligt at modtage massage som inkluderer alle de trin og principper du har lært indtil nu.

Indvielse i Seksuel Kontinens:

sexual continence(for basismedlemmer)

Ifølge tantra er den seksuelle energi en energikilde, som man kan lære at beholde i kroppen og bruge til selvudvikling. Udløsningen og selve orgasmen er to forskellige processer, som kan opleves separat. Man kan lære at adskille de to ting og på den måde opnå en intens nydelse (og blive multiorgastisk) og på samme tid opnå et øget energiniveau i hele kroppen.

Indvielsen I Seksuel Kontinens lærer dig de mekanismer, der ligger bag det at kontrollere den seksuelle energi og adskille ejakulationen fra orgasmen. Den viser dig hvordan du skal øve, for at udvikle disse færdigheder.

Kvinder lærer hvordan de kan hjælpe deres partnere til sexuel kontinens, og hvordan de selv kan lære at bevare og forøge deres energi, og undgå tab af energi fx i form af eksplosive orgasmer og kraftig menstruation.

Indvielse i Resonansprincippet:

 

(for basismedlemmer)
Resonance-initiation
Denne indvielse forklarer hvordan vi selv skaber vores livs omstændigheder, som regel uden overhovedet at være klar over at vi gør det.
Når først vi bliver opmærksom på det, kan vi bevidst begynde at skabe vores liv, som vi gerne vil have det.

Denne indvielse viser den subtile opbygning af mennesket (de 5 kroppe og de 7 chakraer) og den måde som denne struktur udgør, hvad vi kender som os selv og vores livs virkelighed. Du lærer også at blive bevidst om dit liv som en afspejling af din egen indre natur.

Indvielse i Power of Shakti

(for basismedlemmer)Power of Shakti

Det evige spil i mellem de feminine og de maskuline energier skaber hele manifestationen.

Ved at forstå disse energier, deres interaktion i vort væsen og hvordan vi kan bruge dem harmonisk i vores liv, lærer vi at bruge vores indre ressourcer bedre og komme i harmoni med universet.

Denne indvielse forklarer om polariteten mellem de feminine og de maskuline energier, som de manifesterer sig i vores liv og lægger specielt vægt på kraften fra den feminine energi (Shakti), som er Skabelseskraften selv.

Indvielse i Opmærksomhed og Afspænding:


awareness and relaxation(for aspirantmedlemmer)

Opmærksomhed og afspænding er to nødvendige elementer, som gør os i stand til at kontrollere en hvilken som helst energi, enhver situation i livet.
Derfor er det også de vigtigste redskaber, når man ønsker at kontrollere den seksuelle energi.

Denne indvielse lærer dig, hvordan du bliver mere afspændt, uden at miste opmærksomheden og hvordan du bliver mere opmærksom, uden at miste evne til at spænde af, også når du oplever meget intense tilstande og følelser.

Viraindvielse – fra dreng til mand:

(for mandlige aspirantmedlemmer)

Verden lider på grund af manglen på rigtige mænd.
Ifølge den tantriske visdom er polariteten mellem mand og kvinde essentiel i et stærkt og harmonisk parforhold.
Dette betyder at det er nødvendigt at en mand manifesterer sig på en maskulin måde og en kvinde på en feminin måde. På denne måde skaber de mere energi som så er til rådighed for udviklingen af deres parforhold og dem selv individuelt.

Denne indvielse præsenterer de maskuline kvaliteter og hvordan du kan udvikle dem bevidst.

Indvielse i Femininitet:

femininity(for kvindelige aspirantmedlemmer)

Ifølge den tantriske visdom, er polariteten mellem mand og kvinde essentiel i et stærkt og harmonisk parforhold.
Dette betyder at det er nødvendigt at en mand manifesterer sig på en maskulin måde og en kvinde på en feminin måde. På denne måde skaber de mere energi, som er til rådighed for udviklingen af deres parforhold og dem selv individuelt.

Denne indvielse præsenterer de feminine kvaliteter og hvordan du kan udvikle dem bevidst.

Indvielse i Den Multiorgastiske Mand:

(for mandlige aspirantmedlemmer)

En multiorgastisk mand er en mand, som kan opleve mange orgasmer i træk uden at ejakulere, og dermed miste energi.

Denne indvielse lærer dig teknikker og holdninger, som du kan bruge for at opnå at blive multiorgastisk.

Indvielse i Tantriske Orgasme for Kvinder:


tantric orgasms(for kvindelige aspirantmedlemmer)

En seksuelt vækket og bevidst kvinde kan opleve mange slags orgasmer.
Hver slags orgasme er en port til en bestemt energi og en bestemt bevidsthedstilstand.

Denne indvielse vil omhandle de forskellige typer af tantriske orgasmer og hvordan du kan komme til at opleve dem.

Indvielse i Hellig Elskovskunst:

Sacred sexuality(for aspirantmedlemmer)

Denne indvielse vil præsentere tantras synsvinkel på seksualitet og elskov som et redskab til spirituel udvikling.
Vi kan bruge vores seksualitet til at opnå højere bevidsthedstilstande.

Blandt alle de oplevelser vi som mennesker har er den erotiske forening mellem mand og kvinde en af de dybeste og stærkeste. Den seksuelle energi er den stærkeste fysiske oplevelse vi har, og det gør den meget let tilgængelig. Tantra tilbyder metoder til at transformere denne kraftfulde energi til spirituel ekstase.

Denne indvielse viser vejen til at transformere den seksuelle akt til en hellig kunst og praksis, og lærer dig de 9 trin i tantrisk elskov. Selve elskoven er dog erstattet med en tantrisk massage.

 

For at kunne modtage de 7 tantriske indvielser skal du have modtaget mindst én tantra massage hos os forinden, og være medlem af Tantra Templet. Du kan læse mere om medlemskab, priser og det praktiske her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af Tantra Templet!

Newsletter


facebook-48x48 instagram-48x48 youtube-48x48

Køb et gavekort

Gift Card - Variant 30vio

Seneste artikler